pakerszop.pl

Strona o zdrowiu, sporcie i diecie.

Turystyka

Czym są walory kulturowe Polski?

Czym są walory kulturowe Polski?

Podczas planowania urlopu wiele osób bierze pod uwagę to, jakie są na miejscu ceny noclegów czy też odległość do pokonania od miejsca zamieszkania. Jak się jednak okazuje, bardzo ważne podczas planowania urlopu są walory kulturowe danego regionu. Żeby je jednak można było ocenić, konieczne jest dowiedzenie się, czego to pojęcie dotyczy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym są walory kulturowe
  • podstawowe elementy walorów kulturowych
  • obiekty i elementy walorów kulturowych w Polsce

Czym są walory kulturowe?

Na samym początku dowiedzieć się oczywiście trzeba tego, czym tak ogólnie są walory kulturowe. O czym konkretnie jest mowa? Jak się okazuje, są to po prostu różne elementy pozaprzyrodnicze danego miejsca, czyli takie, które zostały wykonane ludzką ręką. Stanowią one część znacznie szerszego zagadnienia, czyli walorów turystycznych. Walory turystyczne składają się z kulturowych, ale też przyrodniczych, czyli różnego rodzaju obiektów krajobrazowych ukształtowanych bez ingerencji człowieka.

Walory kulturowe — podstawowe elementy

Co zatem wchodzi w skład walorów kulturowych? Jak się okazuje, lista poszczególnych elementów jest naprawdę bardzo okazała. Zaliczyć można do niej przede wszystkim liczne placówki kulturalne, takie jak biblioteki i muzea. Co więcej, bardzo ważne są tu także zabytki architektoniczne, a także archeologiczne. Mają szczególną wartość kulturową, ponieważ odnoszą się bezpośrednio do dziedzictwa danej społeczności.

Przykładowe obiekty i elementy walorów kulturowych Polski

walory kulturowe

Skoro już wiadomo, czym są walory kulturowe Polski, a także jaki jest najważniejszy sposób ich podziału, warto się teraz dowiedzieć, jakie są przykładowe obiekty z poszczególnych rodzajów. Co więc warto w tym wypadku wymienić?
Na samym początku najlepiej omówić walory kulturowe z zakresu archeologii. Są one nie tylko niezwykle cenne pod względem kultury, lecz przede wszystkim bardzo atrakcyjne turystycznie. Co zatem można w tym wypadku wymienić? Przede wszystkim wspomnieć trzeba o pozostałościach po licznych osadach i grodach, dawnych miejscach kultu, a nawet jaskiniach, w których żyli nasi przodkowie. Nie bez znaczenia są także stare cmentarzyska.
Kolejnym bardzo cennym elementem walorów kulturowych Polski są liczne muzea zlokalizowane właściwie w każdym zakątku kraju. Wymienić tu można przede wszystkim muzea sztuki i różne zbiory artystyczne, lecz także muzea etnograficzne, skanseny, różnego rodzaju ośrodki twórczości własnej, a także liczne muzea specjalistyczne, czyli np. oręża polskiego.
Bardzo ciekawym elementem są także często występujące historyczne obiekty o charakterze wojskowym. Z uwagi na wiek i swoją strukturę nie mają one już żadnego znaczenia militarnego, lecz są rewelacyjną atrakcją turystyczną. Co można w tym wypadku wymienić? Wspomnieć trzeba przede wszystkim o licznych budowlach obronnych, czyli np. o fortach i umocnieniach. Co więcej, wymienić tu trzeba także pomniki wielkich bitew, a także cmentarze wojskowe. Na koniec wspomnieć trzeba również o muzeach wojskowych, które znajdują się w m.in. w Kołobrzegu, Gdańsku, Poznaniu czy też we Wrocławiu. Wszystkie one są bardzo cennymi obiektami kulturowymi i turystycznymi.

Udostępnij